Nieuwe registratiekommissie voor geneesmiddelen geïnstalleerd

(belga) - Staatssekretaris voor volksgezondheid Delizée heeft eind vorige week de nieuwe registratiekommissie voor geneesmiddelen officieel geïnstalleerd en dit voor de duur van zes jaar. Voortaan zullen in de kommissie ook huisartsen zetelen. Er werd tevens een nieuwe kommissie opgericht voor de erkenning van produkten zoals fytoterapie, opwekkingsmiddelen, vitamines enz. Wel moet aangetoond worden dat deze middelen onschadelijk en doeltreffend zijn. Aan de leden van de kommissie wordt tevens gevraagd de begrippen "kostprijs-voordeel', "risico-voordeel' en "bruikbaarheid' op te nemen in hun appreciatie van het geneesmiddel.