Nieuwe richtlijnen voor Waalse expansiesteun

(tijd) - De Waalse executieve gaf gisteren haar principiële goedkeuring aan een wijziging van de richtlijnen voor de toepassing van de ekonomische expansiewetgeving voor grote ondernemingen (wetten van 1959 en 1970). De nieuwe richtlijnen schaffen het bestaande stelsel van automatische steunverlening voor kleine investeringsdossiers af. De steunverlening zal meer selektief gebeuren en de steunpercentage worden verlaagd.Het gaat nog maar om een voorontwerp, dat eerst voorgelegd wordt aan de sociale partners en de bevoegde kommissie van de Waalse raad alvorens de executieve de wijzingen definitief vastlegt. Precieze modaliteiten werden nog niet meegedeeld.