Advertentie
Advertentie

Nieuwe richtlijnenvan Bazelcomitéin 2004 van kracht

(reuters/tijd) - Het Bazelcomité voor bankentoezicht publiceerde dinsdag een ontwerpplan met nieuwe kapitaalvereisten voor de financiële sector. De richtlijnen over de manier waarop banken zich moeten indekken tegen krediet-, markt- en operationele risicos bieden de financiële instellingen grotere soepelheid dan het bestaande, rigide systeem. Dat leidt er wel toe dat de basistekst erg omslachtig is. Bazel wil dat de richtlijnen in 2004 van kracht worden.