Nieuwe rulingdienst bij fiscus wordt volgend jaar operationeel

(tijd) - De federale dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' wordt ten laatste begin 2005 operationeel, bleek gisteren na de federale ministerraad. Al sinds begin 2003 hebben Belgische belastingplichtigen naar het Nederlandse voorbeeld uitgebreide mogelijkheden om vooraf individuele afspraken te maken met de fiscus voor de behandeling van hun bedrijfseconomische activiteiten. Maar tot vandaag heeft de regering de infrastructuur nog niet volledig in orde die nodig is om de wet efficiënt toe te passen. De nieuwe dienst van de belastingsadministratie krijgt de wettelijke bevoegdheden om voor de fiscus rulingafspraken met belastingplichtigen te maken.