Nieuwe schaderegeling noodzaak voor Interventiefonds

(tijd) - Het Interventiefonds is minder genereus dan de vroegere Waarborgkas bij de schadeloosstelling van kliënten van failliet gegane beursvennootschappen. De huidige regeling is echter rechtvaardiger. Ook hebben de kontroles van het Interventiefonds op de werking en de boekhouding van de beursvennootschappen meer dan vroeger een faillissement-vermijdende werking mogelijk gemaakt.