Advertentie
Advertentie

Nieuwe schalen verkeersbelasting bedrijfsvoertuigen

Zeer binnenkort worden nieuwe verkeersbelastingschalen van kracht. Zij zullen steunen op de maximale toegestane massa (MTM) van de bestelwagens, vrachtwagens, trekkers en gesleepte voertuigen, en niet langer op hun tarra. De bevoegde administratie verzoekt de schuldenaars van deze jaarbelasting tot 25 januari 1999 te wachten om met hun ontvanger contact op te nemen, met het oog op de betaling van deze belasting volgens de nieuwe schalen.