Nieuwe Scheldebrug in Melle

(belga) - De burgemeester van Melle heeft van gemeenschapsminister Kelchtermans de belofte gekregen dat nog voor het einde van dit jaar een nieuwe vaste brug over de Schelde zal worden geslagen op de plaats waar de oude brug op 18 maart j.l. instortte. Om de beide delen van de Oostvlaamse gemeente zo snel mogelijk weer met elkaar te verbinden wil de minister een versnelde procedure van gunning doorvoeren en de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk houden. De werken worden op 70 miljoen fr. geraamd. Tegen eind volgende week zullen de opruimingswerken aan het ingestorte bouwwerk voltooid zijn, zodat de binnenscheepvaart tussen Gent en Antwerpen weer vrije doorvaart zal krijgen. In afwachting van de nieuwe brug zal de landmacht een noodbrug aanleggen.