Nieuwe SEC-topman bezat aandelenEnron en WorldCom

(bloomberg) - Harvey Goldschmid, die vorige week door de Senaat aanvaard werd als commissaris bij de Securities and Exchange Commission (SEC), was zelf aandeelhouder van zowel Enron als WorldCom en Global Crossing. Dat blijkt uit de aangifte die hij op 28 februari indiende. Hij bezat toen Enron- en WorldCom-aandelen, elk voor een bedrag tussen 1.001 en 15.000 dollar, en voor minder dan 1.000 dollar aandelen Global Crossing. Inmiddels hebben de drie genoemde bedrijven een gerechtelijk akkoord aangevraagd en verloren zij in het voorbije jaar pakweg 99 procent van hun beurskoers. De SEC heeft tegen elk van de drie bedrijven een onderzoek geopend, in verband met mogelijke fraude in de boekhouding. Goldschmid maakte zijn aandelenposities bekend in een financiële verklaring, die vorige week vrijgegeven werd door het Bureau voor Overheidsethiek. Een van de voorwaarden om de job bij de SEC te kunnen aanvaarden, is dat de kandidaten zich akkoord moeten verklaren met een ethische overeenkomst, waarbij zij zich er onder meer toe verbinden hun aandelenposities binnen de 90 dagen na hun aantreden te verkopen.De democraat Goldschmid was verbonden aan het advocatenkantoor Weil, Gotschal & Manges in New York. Dat kantoor heeft het grootste departement voor faillissementen in de VS en treedt op als belangrijkste raadgever voor Enron, WorldCom en Global Crossing. De Senaat keurde op 25 juli de benoeming goed van nog drie andere SEC-leden. De Republikein Paul Atkins was partner bij PricewaterhouseCoopers. Cynthia Glassman, eveneens Republikeinse, werkte al op tijdelijke basis voor de SEC en was voordien econome bij Ernst & Young. De democraat Roel Campos was eigenaar van het mediabedrijf El Dorado Communications en werkte als consultant voor Goldman Sachs.