Nieuwe sekretaris-generaal SERV: horen, zien en... dan pas spreken

BRUSSEL (tijd) - "Een nieuwe sekretaris-generaal moet eerst horen en zien. Geleidelijk zal ik dan een eigen visie ontwikkelen en die naar voor brengen. Mijn taak is echter niet die visie door te drukken, maar te streven naar consensus tussen de sociale partners'. Zo ziet Philippe Muyters zijn taak als sekretaris-generaal van de Sociaal-ekonomische raad van Vlaanderen. De werkgevers- en werknemersorganizaties in de SERV gaven Muyters vorige woensdag de dagelijkse leiding van het zeven jaar oude overlegorgaan.