Nieuwe senator kan eed niet afleggen

(belga) - Senaatsvoorzitter Frank Swaelen heeft gisteren meegedeeld dat de eedaflegging van Leo Cannaerts (CVP) als provinciaal senator, in opvolging van de ontslagnemende Paul Hermans, naar een latere datum is verschoven. Dit is de fout van het Sint-Michielsakkoord. Door de nieuwe wet op de staatshervorming kunnen er geen provinciale senatoren meer worden aangeduid. In de volgende Senaat worden die immers vervangen door de gemeenschapssenatoren. Maar men is vergeten dat in de huidige Senaat een provinciale senator wel eens zou kunnen vervangen worden. In de Kamer is inmiddels een wetsvoorstel goedkeurd om dat te verhelpen. De tekst moet nog door de Senaat worden aangenomen vooraleer Cannaerts de eed kan afleggen.