'Nieuwe solidariteitsbijdrage is een voorbeeld van hoe het moet'

BRUSSEL (tijd) - 'De invoering van de nieuwe solidariteitsbijdrage -de sociale bijdrage die ooit een inlevering op de kinderbijslag was- is een voorbeeld van hoe het moet. De Belgische regering versterkt de financiële basis van de sociale zekerheid, en heeft daarbij rekening gehouden met de specifieke situatie van de grensarbeiders. De hervorming in Nederland waar nu tegen geprotesteerd wordt, kadert in een gelijkaardige filozofie maar de Nederlandse regering vergat de grensarbeiders'. Dit zegt Greta D'Hondt, nationaal sekretaris van het ACV. De grote verschillen tussen de sociale-zekerheidsstelsels in de Europese Unie zijn niet nieuw. Af en toe wordt geopperd dat een harmonizering moet worden nagestreefd. Principieel heeft het ACV daar niets op tegen, maar de bond vreest wel dat de harmonizering een 'nivellering naar beneden' wordt, iedereen op het laagste peil van bescherming.