Nieuwe spaarbon met Krekel-certifikaat

(tijd) - De ASLK en Netwerk hebben een nieuw bankprodukt op de markt gebracht: de spaarbon met Krekel-certifikaat. Het geld dat op die manier ingezameld wordt, wordt door de ASLK herbelegd in etisch verantwoorde projekten naar keuze zoals milieuzorg, vredeswerk of ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast verbindt de belegger er zich toe om één tiende of één vierde van de rente-opbrengsten af te staan aan de nieuwe sociale bewegingen.