Nieuwe staatsbons op komst

BRUSSEL (reuters) - De Schatkist kondigde aan dat ze eind november opnieuw staatsbons met vaste en herzienbare rente zal uitgeven. Beleggers kunnen kiezen tussen de staatsbon met vaste rente en een looptijd van vijf jaar verlengbaar tot zeven jaar en de staatsbon 3-5-7 met herzienbare en minimum gewaarborgde rente. De inschrijvingsperiode loopt van 25 november tot 3 december. De betaaldatum is 4 december. De coupon en de andere voorwaarden worden later bekendgemaakt. De kasbonrente op vijf jaar bedraagt nu 4,80 procent en op drie jaar 4,50 procent bij het Gemeentekrediet, marktleider in die sector. De vorige emissie van staatsbons bracht 11,55 miljard frank op.