Nieuwe stakingsacties bij NMBS in goederenverkeer

(tijd/belga) - Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ACOD organiseerde woensdagavond een werkonderbreking bij het goederenverkeer van de NMBS. De nationale spoorwegmaatschappij ontving gisternamiddag een stakingsaanzegging die inging gisteravond om 22 uur en vanmorgen eindigde om 4 uur.De vakbonden hebben beloofd het reizigersverkeer te sparen, enkel de cargo zou getroffen worden, meldt de NMBS. De directie veroordeelt met klem deze nieuwe acties die onvermijdelijk de NMBS financieel verzwakken en haar imago bij de klanten zal schaden, staat in het bericht.De vakbonden leggen, zoals vorige keer, de schuld bij de regering die ondanks een ultieme oproep deze morgen (woensdag, nvdr) in de nationale paritaire commissie niet bereid was de nodige inlichtingen te verschaffen over de wet op de hervorming van het spoor.Het vakbondsfront verwijst ook naar het negatieve advies van de Raad van State over het wetsontwerp. De Raad stelt de wettelijkheid van de samenwerkingsakkoorden tussen de gewesten en de nationale overheid over het investeringsplan in vraag. Volgens de Raad van State zijn de investeringen bij de NMBS enkel een federale materie.De christelijke vakbond ACV kondigde al aan met het negatieve advies van de Raad van State naar het Arbitragehof te trekken als de Kamer het wetsontwerp goedkeurt. De wet brengt het democratisch besluitvormingsproces in gevaar omdat minister Durant weigert rekening te houden met het negatief advies, zei de secretaris van de christelijke vervoerscentrale, Dominique Dalne. De socialistische vakbond ACOD reageert voorzichtig. Hij sluit een klacht niet uit. Maar dat initiatief is voor de ACOD nog niet aan de orde.