Nieuwe start voor scheepswerf Meuse et Sambre

Het ministerkomitee voor de nationale sektoren in het Waalse gewest, voorgezeten door Philippe Busquin, heeft zopas aan de Nationale Maatschappij voor de Nationale Sektoren - Waals fonds detoelating gegeven om een minderheidsparticipatie te nemen in de noodlijdende scheepswerf Meuse et Sambre. Hoofdaandeelhouder wordt de Belgische Scheepsbouwkombinatie.Het nieuwe Meuse et Sambre krijgt een kapitaal van 20 miljoen, waarvan 51 procent wordt ingebracht door BSC en 49 procent door de NMNS. De NMNS geeft ook een lening van 15 miljoen, terugbetaalbaar over vijftien jaar. De Generale Bank laat de helft vallen van haar schuldvordering van 50 miljoen op Meuse et Sambre. De nieuwe meerderheidsaandeelhouder garandeert de tewerkstelling bij de scheepswerf, en stelt na een herstrukturering aanwervingen in het vooruitzicht.Meuse et Sambre verkeert al lang in moeilijkheden. Een grondige sanering in oktober 1987 waarbij de tewerkstelling werd teruggeschroefd van 74 naar 36 personen leverde nauwelijks resultaat. In juni jl. werden onderhandelingen gestart met de Belgische Scheepsbouwkombinatie die tot doel heeft de overgebleven middelgrote scheepsbouwbedrijven te groeperen.