Nieuwe strategie van Export Vlaanderen zet netwerking centraal

De raad van bestuur van Export Vlaanderen komt vandaag bijeen om de nieuwe strategie van de Vlaamse exportpromotieorganisatie definitief vorm te geven. De grote krachtlijnen ervan staan al vast. Export Vlaanderen wordt uitgebouwd tot een center of excellence, en moet een organisatie worden waar exporteurs niet omheen kunnen en die als een moderne overheidsinstelling te werk gaat. De communicatie van deze nieuwe strategie wordt een van de hoofddoelen van de organisatie. De hoofdbekommernis is dat Export Vlaanderen het ene, centrale aanspreekpunt wordt voor alle Vlaamse exporteurs.Kris Barrezeele