Nieuwe struktuur Febeltex moet invloed textielnijverheid vergroten

(tijd) - Het georganizeerd overleg in de Belgische textielsektor heeft nieuwe vleugels gekregen. Waar vroeger allerlei patronale en beroepsverenigingen de belangen van de textielsektor ter harte namen, zal het vernieuwde Febeltex de krachten van de sektor bundelen. Een andere grote vernieuwing is dat de bijdragen van de leden berekend zullen worden op de toegevoegde waarde en niet meer op het personeelsbestand.