Nieuwe studieopdracht voor centrum keramische materialen

De Vlaamse regering belastte de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) met een verdere analyse inzake het projekt van een onderzoekscentrum voor neo-keramische materialen en de opstelling van een konkreet aktieplan. De SERV noch de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid namen vrede met een vroegere studie terzake van de GIMV. De executieve besliste in haar vergadering van woensdag ook nog onder meer om bij het overlegkomitee regering-executieven beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Franse gemeenschapsexecutieve om een informatiedienst op te richten voor franstaligen in de Brusselse rand. Voorzitter Geens noemde de beslissing van de Franse executieve een veeg teken voor detoekomstige samenwerking tussen beide gemeenschappen.