Nieuwe taken voor Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied

DE Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (BLM) werd opgericht in maart '89 met als specifieke doelstelling de sociale begeleiding entewerkstelling van de ex-mijnwerkers en ook de integratie van langdurig werklozen en jongeren op de arbeidsmarkt te organizeren. Dit in samenwerking met de VDAB, de EGKS en de Europese struktuurfondsen ESF en EFRO. Moet de BLM stilaan zichzelf opheffen nu een groot deel van de ex-mijnwerkers opnieuw aan de slag is? Nee. Nieuwe problemen en risikogroepen zijn opgedoken op de arbeidsmarkt, die even goed of zelfs nog meer behoefte aan begeleiding hebben. BLM-direkteur Tjeu Arits vertelt eerst over het ontstaan van de Begeleidingsdienst, die momenteel gevestigd is in het voormalige mijngebouw van Winterslag en zelf een honderdtal mensen tewerkstelt met een kontrakt van onbepaalde duur.