Advertentie
Advertentie

Nieuwe tarieven duurzame elektriciteit retroaktief in voege

(tijd) - De nieuwe tarieven voor zelfproducenten van elektriciteit, en de extra premie die toegekend wordt voor wie vanuit een duurzame energiebron opwekt, zullen wellicht retroaktief vanaf 1 januari dit jaar in voege treden. Wel is men het in het kontrolekomitee nog niet volledig eens over die nieuwe tarievenstruktuur, maar tegen het einde van deze maand wordt overeenstemming verwacht.Dit zei André Hons, sekretaris-generaal van het Kontrolekomitee voor gas en elektriciteit in een gesprek met de redaktie. De twee producenten Electrabel en SPE hadden eind vorig jaar een voorstel voor tariefaanpassing in die zin ingediend bij het Kontrolekomitee. Verschillende partners in het komitee vroegen bedenktijd om zich over dit voor hen nieuwe dossier te buigen.