Nieuwe technieken voor de dekking van het deviezen- en renterisico

Om de band tussen het dagelijks ekonomisch leven en de ekonomie als studieobjekt te versterken, publiceert onze krant samenvattingen van licentiaatsverhandelingen die in het afgelopen akademiejaar aan de Vlaamse universiteiten verdedigd werden. In de selektie werd rekening gehouden met onderwerpen waarvoor een brede belangstelling kan bestaan en met diversiteit. De samenvatting van de eindverhandeling gebeurt door de auteur zelf en vandaag is dat Marijke Deleu die zopas afstudeerde als licentiaat toegepaste ekonomische wetenschappen aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen.