Nieuwe technologie als nieuwe beeldentaal

(tijd) - In de krant van 9 augustus stond het artikel "De grafiek bloeit weer op', waarin wij onder meer handelden over nieuwe druktechnieken die toelaten grote bladen grafiek te produceren. In het recente nummer (10) van het Vlaamse tijdschrift Arte Grafika konstateert Ronald Kraeyeveld in een lezenswaardige bijdrage dat nieuwe technologieën slechts moeizaam toegang tot de kunst krijgen en op het vlak van de grafiek ligt dat zo mogelijk nog moeilijker.