Advertentie
Advertentie

Nieuwe telecomwet pas voor najaar

(tijd) - Het is niet meer mogelijk de nieuwe telecomwet die de federale regering begin mei goedkeurde, nog voor het zomerreces door het parlement te krijgen en te laten publiceren in het Staatsblad. Dat zegt David Stevens van het kabinet van Fientje Moerman, de federale minister van Economie. Moerman had gezegd de wet voor 21 juli in het Staatsblad te willen krijgen. Nu wordt gemikt op de herfst. De nieuwe wet vereenvoudigt de Belgische telecomregels en moet leiden tot meer concurrentie en bescherming van de consumenten. De wet is een uitvloeisel van nieuwe EU-richtlijnen. Die hadden al in juli 2003 omgezet moeten zijn. De EU-Commissie daagde ons land en vijf andere lidstaten voor het Europees Hof omdat de vertraging te hoog opliep.