Advertentie
Advertentie

Nieuwe toekomst voor Leuvense Vaartkom en Spoorwegzone

Als het afhangt van Gemeenschapsminister Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, wordt Leuven nog ooit de hoofdstad van Vlaams-Brabant, en wordt de administratie van de Vlaamse Gemeenschap binnen afzienbare tijd overgeheveld naar nieuwe kantoorgebouwen in het gebied rond de Vaart of rond de Spoorweg, tussen Abdijpoort en de 1-Meilaan. Leuven werkt nu volop aan een ontwikkelingsplan voor deze twee kwartieren, dat naast kantoorrruimte ook nieuwe inplantingsmogelijkheden voor KMO's, woongelegenheid en rekreatieruimte voorziet. Daarbij wordt niet meer zozeer op de zware industrie gemikt, maar wel op de tertiaire sektor, en op kleinere, niet-vervuilende industrie.