Nieuwe tuchtprocedure voor gemeentelijk personeel

BRUSSEL (tijd) - Het gemeentelijk personeel krijgt een nieuw tuchtrechtelijk statuut. Het wetsontwerp ter zake werd reeds door de ministerraad goedgekeurd en gisteren door minister van binnenlandse zaken Tobback aan de pers voorgesteld. Met het ontwerp wil de regering rechtszekerheid scheppen. Zo worden alle tuchtrechtelijke bepalingen gegroepeerd. Daarnaast worden nieuwe straffen voorzien zoals de inhouding van wedde en terugzetting in de graad.