Nieuwe uitgeverskombinatie Wegener Tijl rond

AMSTERDAM. - De samenwerking tussen het Apeldoornse Wegener's Couranten Concern en de Zwolse Koninklijke Tijl heeft zijn beslag gekregen. De uitgevers gaan samen door het leven onder de naam Wegener Tijl met het hoofdkantoor in Apeldoorn. De 68.400 uitstaande aandelen Tijl worden omgewisseld tegen nieuwe certifikaten van gewone aandelen Wegener. Elk aandeel Tijl geeft recht op 3,25 certifikaat Wegener. De nieuwe uitgeverskombinatie kent een omzet van ongeveer 400 miljoen gulden en een personeelssterkte van 2.700 mensen. Het pas geleden door het Telegraafconcern verworven 20 % aandelenpakket in Wegener wordt door de fusie teruggebracht tot ruim 16 %.