Advertentie
Advertentie

'Nieuwe vennootschapswet legitimeert financiële chantage'

(tijd) - Vanaf volgende week buigt de senaatskommissie zich over de zogenaamde 'reparatiewetgeving' van het vennootschapsrecht. Dit wetsvoorstel, al goedgekeurd door de Kamer, bevat wel enkele zéér eigenaardige bepalingen. Volgens prof. dr. Eddy Wymeersch zal het nieuwe artikel 53 de 'greenmail', de financiële chantage, gewoon gaan legitimeren. 'Dat kan toch de bedoeling niet zijn,' aldus deze Gentse specialist vennootschapsrecht.Het artikel 53 (vroeger artikel 42) slaat op besloten vennootschappen en vennootschappen die geen publiek beroep hebben gedaan op het spaarwezen. Het kent aan de minderheidsaandeelhouders een ruime mate van bevoegdheden toe, in zo ruime mate dat iedere verhouding zoek lijkt. Eddy Wymeersch onderschrijft ten volle dat het recht van de minderheidsaandeelhouders moet gerespekteerd en zelfs versterkt worden. 'Maar deze bepaling, die terug te vinden is in de Nederlandse rechtspraak, zij het onder totaal andere omstandigheden, staat haaks op de hele wetgeving. Als men er niet in slaagt deze bepaling te amenderen, dan kan men ze nog best schrappen', aldus Wymeersch.