Nieuwe verblijfplaatsen voor Sikhs

(tijd) - Het gemeentebestuur van Sint-Truiden en het Centrum voor Gelijke Kansen hebben nieuwe verblijfplaatsen voor de asielaanvragers die moeten verhuizen. Het OCMW zal gedurende 6 maanden zorgen voor huisvesting, voedsel en 6 sociaal assistenten. In die periode moet de asielaanvraag definitief zijn afgehandeld. De kosten van deze hulpverlening worden door de overheid terugbetaald indien het OCMW een geldige aanvraag indient.