Nieuwe vereffenaars voor Bonne Espérance

Op de jongste algemene vergadering der aandeelhouders van de Henegouwse steenkoolmijn in vereffening Bonne Espérance á Lambusart - niet te verwarren met de Luikse Espérance et Bonne-Fortune die ook in vereffening is - werden er enkele belangrijke beslissingen genomen.