nieuwe versie

AMSTERDAM (reuter) - De Nederlandse uitgeverijholding De Telegraaf verwacht voor 1989 een hogere winst dan de 62,2 miljoen gulden van vorig jaar. Dat de winst met 26,3% blijft stijgen zoals in de eerste zes maanden van het jaar wordt echter onwaarschijnlijk geacht. De inkomsten uit publiciteit zullen naar verwachting immers op een lager peil liggen dan in het jaarbegin. Bovendien staan er investeringen op het programma om kleurendruk in te voeren en heeft de regering onlangs de belastingen verhoogd. Een laatste reden waarom het ritme van de winststijging waarschijnlijk niet zal aangehouden worden, is de afwezigheid van belangrijke uitzonderlijke opbrengsten dit jaar.