Nieuwe vertrekregeling voor mijnwerkers

De direktie van de Kempische Steenkoolmijnen heeft een nieuwe vertrekregeling uitgewerkt. Deze geldt enkel voor mijnwerkers die een andere job gevonden of aangeboden gekregen hebben of voor jonge arbeiders die zich doelgericht willen herscholen. De nieuwe regeling zal ook slechts op een beperkt aantal mijnwerkers worden toegepast. Dit verklaarde manager Gheyselinck in een interview met het personeelsblad 'mijn-info'. In dit blad worden tevens de resultaten gegeven van een ondezoek waaruit blijkt dat 40 procent van de ontslagen mijwerkers een nieuwe baan hebben gevonden.