Advertentie
Advertentie

Nieuwe Vlaamse politieke cultuur blijft bij principes

BRUSSEL (tijd) - Ook al zijn concrete akkoorden uitgebleven, toch is voorzitter Norbert de Batselier van het Vlaams Parlement tevreden dat er over de nieuwe politieke cultuur enkele principes zijn vastgelegd, die vertaald zullen worden in een deontologische code. Beslist is alvast dat de ombudsdienst bij het Vlaams Parlement gevoegd wordt, dat het Rekenhof het parlement gaat controleren en dat de afwezigheid van parlementsleden tijdens vergadering gesanctioneerd zal worden. Deze beslissingen verbleken echter bij het 'op een haar na gemiste akkoord' over een concreet cumulatieverbod.Norbert de Batselier zat vrijdag een eerste keer rond de tafel met alle fractievoorzitters van het Vlaams Parlement, aangevuld met één lid per fractie dat voor een eerste maal verkozen is, om de nieuwe politieke cultuur te bespreken. Een volgende ronde is gepland voor 6 februari. Nog voor het reces wil De Batselier de besprekingen afronden.