Nieuwe waakhond wereldhandel heeft slechts interim-baas

BRUSSEL (tijd) - Op 1 januari ging de Wereldhandelsorganizatie officieel van start. De nieuwe organizatie die de taken van de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel overneemt, waakt ook over de naleving van de besluiten van de Uruguay-ronde. Die besluiten traden eveneens op 1 januari in werking. Maar een definitieve baas heeft de nieuwe waakhond van de wereldhandel nog niet.Zoals afgesproken zag de Wereldhandelsorganizatie (WTO volgens de Engelse afkorting) op 1 januari het licht. Die internationale instelling neemt niet zonder meer de taken van de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel (GATT) over. De multilaterale handelsregels waarover de GATT moest waken, werden in de loop van de multilaterale handelsbesprekingen (Uruguay-ronde) verstrakt. Daarnaast werden nieuwe gebieden aan multilaterale regels onderworpen: de handel in diensten; de bescherming van de intellektuele eigendom en de handelsgebonden investeringsmaatregelen.