Nieuwe wet moet tweede pijlerpensioenen democratiseren

(tijd) - De wetgeving over aanvullende pensioenen geldt voortaan ook expliciet voor sectorale regelingen. De uitkering in rente wordt fiscaal aangemoedigd. De aanvullende stelsels krijgen een gegarandeerde opbrengst, maar de bedragen mogen niet meer voor de pensioenleeftijd opgenomen worden. Daarnaast komt er een aparte sociale tweede pensioenpijler. Die moet voldoen aan bijkomende solidarteitsvoorwaarden, maar wordt aangemoedigd met een extra fiscale stimulans en een vrijstelling voor de loonnorm.