Nieuwe wet op de handelspraktijken biedt konsument grotere bescherming

(tijd) - Vanaf vandaag mag de Belgische konsument zich een beetje beter beschermd voelen. De nieuwe wet op de handelspraktijken, die begin juli werd goedgekeurd en de regeling uit 1971 vervangt, treedt immers in werking. Aan de uitvoerende macht - de regering - is een grote normeringsmacht toegekend. Tot op heden heeft deze er geen gebruik van gemaakt. Zo is er nog steeds geen sprake van een milieureklamekode en is er nog geen geschillenkommissie opgericht. De nieuwe wet heeft een dubbele doelstelling. In de eerste plaats wil de overheid de eerlijke konkurrentie tussen de verkopers waarborgen. Daarnaast regelt de wet ook de bescherming en de voorlichting van de konsument. Voornamelijk op dit laatste punt bevat de nieuwe wet een aantal positieve maatregelen. Zo is de wet nu ook van toepassing op diensten, inclusief de openbare en de financiële diensten. Een uitzondering is gemaakt voor effekten en andere financiële instrumenten. Deze produkten worden geregeld door de wetgeving betreffende de financiële markten en transakties. De wet geldt ook voor VZW's en overheidsinstellingen.