Nieuwe wet op onderzoekskommissies noodzakelijk

(tijd) - Militairen die weigeren informatie te verstrekken aan het parlement. Een rechter die een klacht onontvankelijk verklaart omdat de beklaagden voor het parlement hebben getuigd. Er schort duidelijk iets aan de wetgeving inzake de parlementaire onderzoekskommissies. Een wet die overigens dateert uit... 1880. Gisteren is in het parlement een werkgroep gestart die de werking van de kommissies moet evalueren en de wetswijziging moet voorstellen.