Advertentie
Advertentie

Nieuws van de week

Donderdag 25 april 2002Omdat de lonen in België te snel stijgen, zal de internationale concurrentiepositie van ons land verder verslechteren. Dat zegt de OESO, de economische denktank van de westerse industrielanden, in een nieuwe publicatie over België. De OESO zegt dat de komende loononderhandelingen cruciaal zijn voor de bescherming van de Belgische concurrentiekracht. De groei in ons land valt dit jaar terug tot 1,1 procent. Dat is minder dan de gemiddelde groei in de eurozone.De verankering van de cultuur van onze Belgische bedrijven is veel belangrijker dan de verankering van het kapitaal. De hamvraag is hoe je met een minderheidsparticipatie een soort cultuurcontrole kan behouden. Dat zegt Luc Vansteenkiste, de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij hekelt dat België er minder in slaagt met één stem te spreken, belooft de vakbonden een transparante, open dialoog en roept op tot een vereenvoudiging van het werkgeverslandschap.Vrijdag 26 april 2002De sociale partners sluiten in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst af die het controlerecht van de werkgevers op het privé-e-mail- en internetverkeer definieert. De werkgever kan een controle uitoefenen om lasterlijke feiten en gedragingen te voorkomen die ingaan tegen de goede zeden, de handels-, economische en financiële belangen te beschermen, de veiligheid van de IT-netwerksystemen te waarborgen en om na te gaan of de bedrijfsregels voor het gebruik van internet en e-mail wel worden gerespecteerd.Investeren in technologie die de mobiliteit van hun personeel vergroot, is geen prioriteit voor de Belgische bedrijven. Dat leert een studie van InSites Consulting in opdracht van Febeltel, de beroepsorganisatie van leveranciers van telecomproducten en -diensten aan de bedrijvenmarkt. Nochtans is het potentieel groot. Maandag 29 april 2002De arbeidsongevallenverzekeringen worden duurder. De Belgische verzekeraars zagen de kosten in die tak sinds begin dit jaar met 9 procent stijgen, waardoor een prijsverhoging van die omvang zich opdringt. De voornaamste oorzaak voor die hogere kosten is een aanpassing van de Europese richtlijn. Maar ook ligt het aantal ongevallen op de werkvloer nog altijd opvallend hoog.Het Verbond van Ondernemingen in Brussel (VOB) wil dit jaar zijn aandacht richten op de belastingdruk waarmee ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geconfronteerd. Dat heeft de afgevaardigd-bestuurder van het VOB, Christian Franzen, maandag in zijn toespraak naar aanleiding van de algemene vergadering gezegd.De tijd dringt voor Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die willen deelnemen aan het zesde EU-kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek. Dat was de centrale boodschap gisteren op een Brusselse informatiedag over deelname aan het zesde kaderprogramma. Uiterlijk op 7 juni moet de oproep beantwoord worden voor interesse in de nieuwe instrumenten van samenwerking en specialisatie op EU-niveau.Woensdag 1 meiDe sp.a-minister Johan vande Lanotte benadrukt in zijn 1-meitoespraak dat gratis woonwerkverkeer per spoor voor de sp.a een strijdpunt wordt. Als we in 2005 de schuld van de NMBS overnemen, moet de maatschappij de prijs van het pendelverkeer halveren, zodat de werkgever zonder extra kosten het sociaal abonnement kan terugbetalen, zei de minister. Daarnaast had hij het in zijn toespraak ook over de uitholling van de wet-Major voor havenarbeiders. Deze wet is niet strijdig met de Europese richtlijn. Bovendien moet er dringend werk gemaakt worden van het sociaal statuut van de zeevisser, aldus de minister.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen