Advertentie
Advertentie

Nieuws van de week

Woensdag 5 juni 2002De behoefte aan 7.000 hectare bijkomende bedrijventerreinen, zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat, is sterk overschat. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) naar aanleiding van de discussie die in de Vlaamse regering over de problematiek woedt. Volgens de BBL volstaan 3.000 ha om een gezonde economische ontwikkeling mogelijk te maken.Donderdag 5 juni 2002De 22 VIZO-centra voor middenstandsopleiding die bestuurd worden door 15 VZWs en gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid fuseren tot vijf regionale Syntra-koepels. De schaalvergroting en de koppeling van de subsidiëring aan de resultaten moeten tot meer efficiëntie leiden.België haalt de komende jaren zijn begrotingsdoelstellingen niet, hoewel de economie in de periode 2003-2007 met gemiddeld 2,6 procent per jaar groeit. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau. De werkloosheid daalt slechts lichtjes omdat de beroepsbevolking bijna even snel stijgt als de werkgelegenheid.Vrijdag 6 juni 2002Als de VLD dat wil, is CD&V bereid een serieuze oplossing voor de zonevreemde bedrijven in het Vlaams Parlement mee goed te keuren. Dat meldt parlementslid Gerald Kindermans (CD&V). Unizo-topman Kris Peeters had VLD-voorzitter Karel De Gucht eerder opgeroepen de kwestie van de zonevreemde bedrijven voor het zomerreces te regelen. Desnoods moest daarvoor maar een wisselmeerderheid gehanteerd worden. CD&V laat weten in te gaan op de vraag van Unizo.Maandag 10 juni 2002De federale minister van Economie, Charles Picqué, pleit ervoor dat op termijn ook de niet-beursgenoteerde bedrijven in België in hun geconsolideerde cijfers de internationale boekhoudnormen (IAS) toepassen. De genoteerde ondernemingen zijn volgens een Europese richtlijn verplicht vanaf 2005 naar IAS over te schakelen. Picqué benadrukt dat de KMOs niet meteen moeten vrezen voor een verplichte omschakeling van hun boekhouding.De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vorige week het wetsontwerp van Laurette Onkelinx, de federale minister van werkgelegenheid, over de beroepsinlevingscontracten goed. Het wetsontwerp zegt dat bedrijven een minimumloon aan hun stagiairs moeten betalen, en regelt ook de sociale zekerheid voor stagiairs. De gewesten slaagden er echter in van het wetsontwerp een nagenoeg lege doos te maken.De banken kenden in het eerste kwartaal van 2002 1,5 procent meer kredieten toe aan niet-financiële ondernemingen, na drie kwartalen van dalende kredietverstrekking. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De heropleving van de kredietverlening kan het debat over kredietschaarste, vooral dan voor KMOs, naar de achtergrond verschuiven.DNS.BE, de beheerder van Belgische domeinnamen, verlaagt de registratiekosten van een .be-internetadres vanaf 1 juli van 10 tot 6 euro. Vanaf 15 oktober zou DNS de .be-domeinen volledig overdraagbaar of verhandelbaar maken.Dinsdag 11 juni 2002Renaat Landuyt, de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, maakt bijna 700.000 euro vrij om initiatieven rond verantwoord ondernemen te stimuleren. Dat maakte hij bekend bij het lanceren van de tweede fase van het Trivisi-project, wat staat voor baanbrekend ondernemerschap voor mens, milieu en maatschappij.Kind en Gezin lanceert samen met de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels, een campagne die de bedrijven warm moet maken voor de kinderopvangmogelijkheden. Te weinig ondernemingen bemiddelen in de zoektocht naar een opvangplaats, komen tegemoet in de kinderopvangkosten van de werknemer of openen zelf een crèche, klinkt het.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen