Nijpend tekort aan bedrijventerreinen in arrondissement Dendermonde

De bedrijventerreinen in het arrondissement Dendermonde zijn zo goed als helemaal volzet en het tekort aan beschikbare terreinen wordt nijpend. Op deze terreinen die gespreid zijn over de tien gemeenten van het arrondissement zijn 432 bedrijven gevestigd. Voor de niet minder dan 300 zonevreemde bedrijven is geen plaats voor hervestiging beschikbaar en dreigt een verhuizing naar andere regio's wat tot grotere werkloosheid en mobiliteitsproblemen kan leiden bij de lokale bevolking.Dat is afgelopen maandag gezegd tijdens de presentatie van het jaarverslag 1998 van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Dendermonde. 'Het voorbije jaar was een recordjaar voor de Kamer', zei directeur Karel Uyttersprot. 'Samen met de Kamers voor Handel en Nijverheid van Antwerpen en van Kortijk-Oostende-Roeselare-Tielt (KORT) behoren wij tot de best presterende Kamers in Vlaanderen.' De Dendermondse Kamer dankt zijn goede resultaat aan de gerichte werking rond drie kerntaken: een uitgebreid dienstenpakket voor de ondernemingen, een goedwerkend vormings-, trainings- en opleidingscentrum en talrijke speciale projecten zoals de mini-ondernemingen, het sociaal tewerkstellingsproject, het VIB-tewerkstellingsproject in samenwerking met de uitzendsector, het Plato-peterschapsproject, het exportproject Exco en het programma voor kwaliteitsverbetering Qualimodo.