Nijverdal-Ten Cate: hogere cijfers

(tijd) - Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de raad van bestuur van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate NV (kunststoffen en textiel) meegedeeld dat over de eerste 15 weken van 1990 omzet, bedrijfsresultaat en netto-winst zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 1989. Omzet en resultaat van de Europese bedrijven liggen boven de begroting, de Amerikaanse aktiviteiten blijven enigszins achter. De raad van bestuur handhaaft de in het jaarrapport uitgesproken verwachting, dat het concern bij een stijgende omzet ten minste het resultaat van 1989 moetbereiken.