Nijverheidsonderwijs voor meisjes

VORIG jaar schreven zich in vier technische scholen in de Kempen vijftien meisjes in voor een opleiding elektromechanika. Dit jaar waren er dat zestien, en kwamen er drie bij in het tweede jaar van de opleiding. We hebben dit niet meteen ervaren als een sukses. Maar we zijn realistischer geworden. We hadden bij de aanvang niets om de opleiding hard te maken. We hebben gezien dat andere vernieuwingen het ook moeilijk hadden, zoals het alternerend leren. En we hebben nu steun gekregen vanuit Brussel. Aan het woord is Walter Opgenhaffen, voorzitter van de werkgroep "Nijverheidsonderwijs voor meisjes'. Hij is direkteur van een PMS-centrum in Mol. De aanloop tot het eerste jaar nijverheidsonderwijs voor meisjes werd genomen in 1986. In de Vlaamse rekonversiegebieden Kempen, Limburg en Westhoek werden toen overlegplatforms Onderwijs-Arbeidsmarkt opgericht. Gedurende zo'n twee en een half jaar werd aan onderzoek gedaan.