Nike verdeelt zelf in Zwitserland

BEAVERTON (uns) - Het sportbedrijf Nike zal begin volgend jaar de distributie van de produkten in Zwitserland in eigen handen nemen. De Europese markt biedt een groot potentieel voor Nike en een direkte kontrole op de distributie is volgens voorzitter Richard Donahue onontbeerlijk. Voor het boekjaar 1992 beëindigd in maart stegen de Europese inkomsten tot 900 miljoen dollar, tegenover 334 miljoen dollar het jaar voordien. Zwitserland wordt het twintigste gebied dat Nike in Europa volledig zelf gaat kontroleren. Sinds 1978 werden de produkten van Nike in Zwitserland verdeeld door het onafhankelijke Sevysa.