NIM schuift gemeenten participatie Distrigas toe

(tijd) - De lokale besturen gaan via hun interkommunales participeren in het kapitaal van Distrigas. Aan Waalse zijde is de zaak helemaal rond met de overname door de financiële interkommunale Socofe van 24,5% van de aandelen van Socogas, zelf een nieuwe dochtermaatschappij van de NIM. Socogas bezit maar liefst 9% van het kapitaal van Distrigas. Een nog op te richten "Vlaamse Elektriciteitsholding' zou op haar beurt ook 24,5% moeten overnemen van Socogas.