NIRAS geen rechter/partij inzake MER nucleaire

Het milieu-effekt-rapport (MER) dat de Nationale Instelling voor Radio-aktief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) moet indienen, zal beoordeeld worden door "een instantie die onafhankelijk is van de aanvrager, zoals de speciale kommissie inzake ionizerende stralingen'. Deze kommissie kan rekenen op nationale en internationale deskundigen. Dit staat te lezen in het antwoord van staatssekretaris voor energie Deworme op een schriftelijke vraag van Agalev- senator Gryp.