Advertentie
Advertentie

NIS breekt belofte anonimiteit bevolkingsenquête

(tijd) - De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacycommissie, wil niet dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens levert en vergelijkt met de resultaten van de bevolkingsenquête van vorig jaar. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vroeg de Kruispuntbank om die gegevens. Volgens de commissie verbreekt het NIS de belofte de gegevens van de enquête anoniem en niet voor andere doeleinden te gebruiken.