Nissan herziet prognose

TOKIO (reuter) - De Japanse autokonstrukteur Nissan Motor heeft zijn vooruitzichten voor de lopende winst van de moedermaatschappij voor het jaar 1990/91 (eindigend op 31 maart) naar beneden toe herzien. In mei verwachtte Nissan nog een lopende winst van 190 miljard yen. Dat heeft men nu teruggebracht tot 180 miljard yen. In het boekjaar 1989/90 bedroeg de lopende winst 184,27 miljard yen. De neerwaartse herziening is het gevolg van hogere afschrijvingskosten en kosten voor O&O. Het vooruitzicht voor de nettowinst van de moedermaatschappij blijft ongewijzigd op 90 miljard yen. In 1989 haalde Nissan een nettowinst van 85,38 miljard yen. Een terugbetaling van belastingen door de Japanse regering zal die winst namelijk op peil houden. De prognose voor de bedrijfswinst werd afgezwakt tot 140 miljard (145 miljard) yen. Als gevolg van teruglopende verkopen in de VS is de export van Nissan fors gedaald. In het eerste halfjaar van het jaar 1990/91 werden 462.979 Nissans uitgevoerd, dat is 10,4% minder dan in dezelfde periode van het jaar 1989/90.