Nitraatvervuiling door bemesting stijgt opnieuw

(tijd) - De verontreiniging van het oppervlaktewater door de landbouw neemt voor het eerst sinds 1999 toe. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De voorbije jaren daalde het aantal plaatsen in Vlaanderen waar de nitraatnorm werd overschreden van 59 naar 30 procent. Tijdens de voorbije winter werd echter op 44 procent van de meetplaatsen de norm niet gehaald. 'De gunstige trend is jammer genoeg afgebroken', zegt de VMM.