NKBK boekt verlies over 1991

(tijd) - De Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK) zal over 1991 "wellicht' verlies boeken. Volgens Le Soir, die de socialistische vakbond citeert, haat het om 100 miljoen frank. Direkteur-generaal Faut noemt dit cijfer voorbarig "omdat de rekening nog niet is afgesloten'. Faut bevestigde dat 89 man moet afvloeien in het kader van een herstruktureringsprogramma. Dit jaar zouden 45 personen moeten afvloeien (28 met prepensioen). Volgend jaar zouden nog eens 44 moeten vertrekken, waarvan 7 met prepensioen. De onderhandelingen met de vakbonden lopen nog. Deze week zouden ook de onderhandelingen over de herstruktureringen binnen het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet starten.