NMB Lease Belgium boekt weer winst

(tijd) - Na de verliesjaren 1989 en 1990 sloot NMB Lease Belgium 1991 af met een winst van bijna 16 miljoen fr. De omzet over het afgelopen boekjaar nam toe tot bijna 2 miljard fr., in vergelijking met een schamele 190 miljoen in 1989. Moedermaatschappij NMB Lease sloot 1991 af met een nettowinst van 1,046 miljard fr., een stijging van 14% ten opzichte van het voorgaande boekjaar.