NMBS-aandeel Eurofima-schuld nu 9%

(tijd) - Uit een rapport van Moody's Investors Service blijkt dat einde juni 1992 het aandeel van de NMBS in de schuld van Eurofima was opgelopen tot 9,0% of 1.988,9 miljoen Zw.fr. Einde december 1991 was dat nog maar 5,59% of 1.071,0 miljoen Zw.fr. De leningen en leasingschulden van de Belgische spoorwegen benaderen nu het aandeel van de NMBS in het Eurofimakapitaal (9,8%). De verhoging is hoofdzakelijk te wijten aan de leasingoperaties van de NMBS. Het voorbije boekjaar was het aandeel van de leasingschulden in het vreemd vermogen van de NMBS reeds fors opgelopen.